Obszarem często pomijanym w analityce przedsiębiorstw ale generującym zazwyczaj olbrzymie koszty jest HR.

Czy zastanawiasz się na i na bieżąco wyciągasz wnioski z takich aspektów jak produktywność wskaźnik rotacji czy wreszcie koszty, które ponosisz wdrażając nowych pracowników?

Być może szukasz kosztów nie biorąc pod uwagę tych jakże kluczowych parametrów?

Z naszą pomocą zbudujesz efektywny, zmotywowany zespół osiągający wyznaczone cele.