Wykresy, słupki, koła… każdy woli obraz niż liczby.

Czy zastanawiałeś się nad tym jak kluczowe dla poprawnej analizy i wyciągania wniosków jest atrakcyjne i spójne ich przedstawienie?

Potrafisz samodzielnie wyjść poza znane z Excela standardy?

Zobacz poniższy przykład…

Tym właśnie się zajmujemy. Storyteling danych czyli niech wizualizacja parametrów Twojej firmy zobrazuje jej mocne strony.