Analityka w dziale controllingu

Wdrożenie raportowania i narzędzi analitycznych w pionie odpowiedzialnym za controlling jest często najważniejszym krokiem prowadzącym do lepszego zrozumienia wyników finansowych. Dostęp do aktualnych danych przekłada się też na możliwość szybszego podejmowania decyzji. Ma to olbrzymie znaczenie dla optymalizacji procesów i lepszej kontroli na finansami firmy.

Dlaczego analityka przyda się także w Twoim dziale controllingu?

 Raportowanie wyników finansowych w bardziej czytelny i intuicyjny sposób pozwoli Ci lepiej zorientować się w aktualnym przychodzie, rentowności konkretnych produktów i usług, płynności finansowej, czy ponoszonych kosztach. Będziesz podejmować decyzje opierając się na konkretnych parametrach.


 A nalityka danych pozwoli lepiej rozporządzać zasobami i planować budżet. Dział controllingu będzie miał stały dostęp do aktualnych i historycznych danych, które można wykorzystać do modelowania różnych scenariuszy biznesowych, planowania sprzedaży, kosztów i inwestycji, co pozwala na lepsze zarządzanie finansami firmy.

● Raportowanie ma duży wpływ na efektywność całego biznesu. Dział controllingowy może korzystać z danych dotyczących kosztów, wydajności, produkcji czy logistyki, aby identyfikować obszary wymagające optymalizacji.

● Analizy na podstawie prezentowanych danych pomagają też pracownikom controllingu w analizie rentowności oferowanych produktów, segmentacji klientów, ocenie funkcjonowania kanałów sprzedaży. Dzięki temu łatwiej określisz kierunki rozwoju Twojego biznesu.

 Narzędzia automatyzujące raporty są również pomocne w ocenie ryzyka finansowego i pomagają z wyprzedzeniem zabezpieczyć płynność przepływu środków całego przedsiębiorstwa.


● Automatyzacja raportowania usprawnia też pracę controllingu. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i ułatwić realizację bieżących zadań.

Interesuje Cię wdrożenie analiz w controllingu? Skontaktuj się z nami, aby przygotować wstępną wycenę wdrożenia.